Arbetsrättsseminarium om verksamhetsövergång

Seminarium belyser frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.
Source: Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor