Arbetsrättsseminarium om Personliga skäl

Seminariet  förmedlar kunskap om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter när denne står inför att skilja en arbetstagare från dennes anställning.
Source: Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor