Arbetsrättsseminarium om arbetsbrist

Seminariet belyser frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Syftet med seminariet är att ge fördjupade kunskaper inom nämnda rättsområde.
Source: Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor